Garden’s Koor

St Johannis Heim koor is in 2003 gestig deur Magdalene Schwär en na haar het Ulrich Sachse die koorleier geword. Daar is nou omtrent tien lede en meestal vrouens. Hulle tree op by kerkdienste, verjaardae en enige spesiale geleentheid. Die leuse vir die koor is genot, die sangers en die hoorders geniet dit terdeë. Ons dank aan Uli en sy koor vir die vreugde wat hulle vir ons verskaf.

Koor1 Koor2