Pastor Schiefer se grootste verdienste  naas sy onbaatsugtige werk as predikant vir sy gemeentes is die formele totstandkoming van die Morawiese  Basuin kore. Hierdie beweging wat koperblaas-spelers  van al die gemeentes van die Morawiese kerk in die Wes- en Oos-Kaap insluit, is grootliks deur hom byeengeroep. Dit sluit ongeveer 500 aktiewe lede in, wat die ouderdomme van sewe  tot 80 jaar omvat.

Die eerste basuin koor is 1859 in Genadendal gestig deur Eerwaarde Benno Marx van Duitsland  en die koor het deur al die jare getrou sy diens in die gemeente gedoen. Op hierdie basis kon Pastor Schiefer deur sy kundigheid voortbou. Deur sy bemiddeling kon geruime getalle  koperblaasinstrumente vanaf Duitsland ingevoer word sodat die gemeentes oor kwaliteit instrumente vir die spelers kan beskik. Hy het ook moderne bladmusiek ingevoer om musiekstukke van hoë vaardigheid met sy kore in te oefen.

Hy het onteenseglik waarde toegevoeg tot die lewe van ‘n groot getal lede in die Morawiese kerk gemeentes. Tot vandag toe is daar groot waardering daarvoor:  elke jaar gedurende  Advent kom die basuin koor van Genadendal hierheen om hier in St. Johannis Heim op te tree, ook om hulle dankbaarheid teenoor Pastor Karl Schiefer te betuig.