Park se inwoners is stadig maar seker besig om hulle voete hier in ons oord te vind.  Hier sien ons drie inwoners wat nou in Mei verjaar het (Herbert Jordan, Elsa Hultzer en voor is Liz Walters). Hulle het dit met die ander inwoners in die Braai Hoekie kom vier.