Vrywilliger – Florida Hoërskool

Vrywilliger diens in die Siekeboeg
Twee skoliere van Florida Hoërskool in Ravensmead speel hier saam met Mnr Kohrs.

Devin, Mnr Kohrs en Eugene